Alicante

Benidorm CostaBlanca Skąd wzięła się taka a nie inna nazwa – Alicante? Pamięta ona jeszcze czasy, kiedy na terenach Półwyspu Iberyjskiego byli Maurowie. Wpływy arabskie, choć upłynęło już wiele stuleci, cały czas są widoczne w wielu miejscach Hiszpanii i przejawiają się w różny sposób. Jednym z tych przejawów jest właśnie nazewnictwo. „Alicante” nawiązuje do słów arabskich, które oznaczają „źródło światła”. Był więc port, bo głównie z tego względu miasto powstało jeszcze w czasach starożytnych, miejscem bardzo cenionym zarówno przez lokalnych, jak i przyjezdnych. Stąd właśnie wzięło się nawiązanie do światła.

Alicante, poza samą nazwą, pokazuje swoją wartość i ważność jeszcze na inne sposoby. Ważną rzeczą, którą widać – której nie da się nie zobaczyć – jest zamek, Castillo de Santa Barbara, również spadek po panowaniu Maurów. Stanowił on warownię obronną, która miała strzec morza w dawnych, trudnych czasach. Budowla przetrwała do dziś i góruje nad miastem, przypominając historię, która toczyła się w Alicante, mieście o bardzo długich tradycjach.

Strona autora: http://www.steelprofil.eu/

Komentowanie wyłączone.